Aktualności

Indeks PMI zaskoczył w listopadzie

Indeks PMI zaskoczył w listopadzie

Indeks PMI dla przemysłu w Polsce przyjął w listopadzie wartość 43,4 pkt
wobec 42 pkt odnotowanych w październiku.
Wynik okazał się nieznacznie lepszy od prognoz ekonomistów – średnia typowań sugerowała wartość 42,9 pkt.

Indeks PMI jest ważnym wskaźnikiem dynamiki zmian produkcji przemysłowej.
Odczyt poniżej 50 pkt oznacza pogorszenie sytuacji a nawet recesję w tym sektorze.
Najnowszy odczyt jest już siódmym z rzędu poniżej tej granicy.

Wierzymy, że wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców przyniesie pozytywne skutki ekonomiczne dla wszystkich Polaków!
W ramach #TheVoiceOfBusiness zapraszamy przedsiębiorców na comiesięczne spotkania, na których omawiamy pomysły na rekomendacje, które poprawią środowisko biznesowe w Polsce.
Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej poprzez formularz na naszej stronie thevoiceofbusiness.pl

W ramach projektu The Voice Of Business chcemy to zmienić! Wysłuchujemy problemów małych i średnich przedsiębiorców oraz bezpośrednio wspieramy ich poprzez darmową pomoc prawną. Raz na kwartał wraz z ekspertami, wspólnie przygotowujemy rekomendacje następnie prezentowaną na konferencji medialnej. Głęboko wierzymy, że przygotowane przez nas propozycje zostaną uwzględnione i przyniosą poprawę jakości środowiska biznesowego w Polsce.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z konferencji pt. VAT w handlu międzynarodowym

Przedmiotem obecnej rekomendacji jest rozliczanie podatku VAT w handlu międzynarodowym. Problematyka podatku VAT pojawia się często w przestrzeni publicznej. Rozliczenia podatku VAT w handlu międzynarodowym: co wymaga zmiany? co jedynie poprawy? a także czy jest coś,...