WWK spadł w marcu

WWK spadł w marcu

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), który informuje o przyszłych tendencjach w polskiej gospodarce, w marcu 2023 r. spadł o 0,8 pkt. wobec wartości ze stycznia i lutego – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. „Gospodarka w dalszym ciągu...
Inflacja w grudniu 2022 roku

Inflacja w grudniu 2022 roku

Inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rok do roku wobec konsensusu na poziomie 17,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,2 proc. Przypomnijmy,...
Indeks PMI zaskoczył w listopadzie

Indeks PMI zaskoczył w listopadzie

Indeks PMI dla przemysłu w Polsce przyjął w listopadzie wartość 43,4 pkt wobec 42 pkt odnotowanych w październiku. Wynik okazał się nieznacznie lepszy od prognoz ekonomistów – średnia typowań sugerowała wartość 42,9 pkt. Indeks PMI jest ważnym wskaźnikiem...
Spadek poziomu inwestycji w sektorze MŚP

Spadek poziomu inwestycji w sektorze MŚP

Według najnowszego raportu PARP (opublikowanego w 2022 roku) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w sektorze MŚP spadły o 7%. W sektorze mikroprzedsiębiorstw spadek inwestycji wyniósł  3 procent. W sektorze małych przedsiębiorstw odnotowany spadek wyniósł aż 9 procent. W...