Innowacyjność sektora MŚP

Innowacyjność sektora MŚP

W 2019 roku nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną wyniosły 38,6 miliarda złotych! Wzrosła także relacja wydatków na badania i rozwój (B+R) w stosunku do PKB! Innowacje są jednym z głównych czynników wpływających na wzrost ekonomiczny. Oczywiście nie tyczy...