WWK spadł w marcu

WWK spadł w marcu

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), który informuje o przyszłych tendencjach w polskiej gospodarce, w marcu 2023 r. spadł o 0,8 pkt. wobec wartości ze stycznia i lutego – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. „Gospodarka w dalszym ciągu...