Rekomendacja Vacatio Legis

Rekomendacja Vacatio Legis

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej wiele podmiotów napotyka na różnorakie trudności wynikające w dużej mierze z niedoskonałości rozwiązań prawnych. Mają one różny charakter i zasięg. Ważnym elementem projektu The Voice of Bussines będą...