Konferencja Vacatio Legis – relacja

Konferencja Vacatio Legis – relacja

    Vacatio legis, czyli jak powstrzymać inflację prawa Czy wydłużenie obowiązkowego vacatio legis do 3 miesięcy zmieniłoby coś w polskiej debacie i praktyce stanowienia prawa? Czy jakiekolwiek umocowanie takiego zapisu poza konstytucją ma jakiś sens? Na ten...
Rekomendacja Vacatio Legis

Rekomendacja Vacatio Legis

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej wiele podmiotów napotyka na różnorakie trudności wynikające w dużej mierze z niedoskonałości rozwiązań prawnych. Mają one różny charakter i zasięg. Ważnym elementem projektu The Voice of Bussines będą...