Szukaj zapytania

Zwolnienie z „informacji starosty”

Planuję zatrudnić cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę. Na czym polega tzw. „informacja starosty” i czy są przypadki, w których nie jest ona obowiązkowa?

Zmiana wspólnika

W jaki sposób zarejestrować zmianę wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialności?

Ograniczenia emisji

Czy moja firma musi dostosować się do unijnych przepisów dotyczących emisji CO2 i efektywności energetycznej?

Bezpieczeństwo żywności

Jakie są unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i jakie są obowiązki mojej firmy w tym kontekście?

Programy badawcze i innowacyjne

Jakie są zasady dotyczące unijnych programów badawczych i innowacyjnych, a także jak skorzystać z finansowania na badania i rozwój?

Przepisy o ubezpieczeniach

Jakie są unijne przepisy dotyczące ubezpieczeń, a także jakie są wymogi w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej?