Zapytanie

Formalności w spółce przy zbyciu przedsiębiorstwa

Treść zapytania

Czy zbycie przedsiębiorstwa spółki wymaga szczególnych zgód?


Odpowiedź

Tak, zbycie przedsiębiorstwa spółki zazwyczaj wymaga uzyskania odpowiednich zgód.

W przypadku, gdy sprzedającym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, istnieje wymóg uzyskania zgody odpowiednio zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Wymóg zgody jest obowiązkowy i nie można go wyłączyć w umowie lub statucie spółki. Ponieważ wymóg zgody wynika wprost z ustawy, brak zgody spowoduje nieważność umowy sprzedaży. Zgoda może zostać jednak udzielona następczo w ciągu dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?