Zapytanie

Informacje dla pracowników

Treść zapytania

Pracownik zażądał ode mnie informacji o tym z jakim ryzykiem zawodowym wiąże się wykonywana jego praca. Czy jestem zobowiązany udzielić mu takiej informacji?


Odpowiedź

W trakcie trwania zatrudnienia na pracodawcy ciąży szereg obowiązków informacyjnych, w tym obowiązek:

  1. Udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnie informacji rozpowszechnianej na terenie zakładu pracy lub zapewnienia pracownikom dostępu do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 941 kp),
  2. Informowania pracowników o możliwościach zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 942 kp),
  3. Informowania pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy (art. 942 kp),
  4. gdy u pracodawcy nie obowiązuje ani układ zbiorowy lub regulamin pracy, – wydania obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 150 kp),
  5. Informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (art. 226 kp),
  6. Informowania o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych oraz o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (art. 2071 kp),
  7. Informowania o zmianie warunków zatrudnienia (art. 291 4 kp)

Dodatkowo, w przypadku gdy pracodawca jest pracodawcą-użytkownikiem (korzysta z pracowników dostarczanych mu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej), pracodawca ma także obowiązek informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników (art. 23 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?