Zapytanie

Podatek a darowizna dla organizacji pożytku publicznego

Treść zapytania

Czy jako przedsiębiorca mogę odliczyć od podatku przekazaną darowiznę na organizację pożytku publicznego?


Odpowiedź

Zgodnie z art. art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedsiębiorca może odliczyć od podatku darowizny przekazane stowarzyszeniom oraz fundacją realizującym działalność pożytku publicznego (organizacja musi realizować te cele).

Od podstawy opodatkowania osoba prawna można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odliczyć od podatku darowizny przekazane stowarzyszeniom oraz fundacją realizującym działalność pożytku publicznego (organizacja musi realizować te cele).

Odliczeniu podlega wysokość przekazanej darowizny, ale nie więcej niż 6% uzyskanego dochodu (odliczenie jest od dochodu – czyli podstawy opodatkowania, a nie od podatku).

Darowizny pieniężne można odliczać pod warunkiem, że są one udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W tytule przelewu warto podać cel darowizny mieszczący się w sferach pożytku publicznego (aby nie było wątpliwości, że darowizna spełnia wymogi do zwolnienia określone w przepisach).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?