Zapytanie

Wkład niepieniężny do spółki w s24

Treść zapytania

Założyłem spółkę z o.o. w s24 i chciałbym wnieść do niej wkłady niepieniężne na podwyższony kapitał. Czy i jak mogę to zrobić?


Odpowiedź

Wniesienie aportu do spółki z o.o. na podwyższony kapitał zakładowy może wiązać się z koniecznością zmiany umowy spółki. Zgodnie z art. 257 ksh:

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.

W spółce założonej w systemie s24 nie ma możliwości zawarcia postanowienia o tym, że podwyższenie kapitału zakładowego do określonej kwoty w określonym terminie nie wymaga zmiany umowy spółki. Zatem w przypadku spółki z o.o. założonej w systemie s24 zmiana umowy zawsze będzie konieczna w przypadku chęci podwyższenia kapitału zakładowego.

Kwestie możliwości wnoszenia aportów w spółce założonej w systemie s24 reguluje art. art. 158 § 12 ksh, zgodnie z którym

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie aktu notarialnego – także wkładami niepieniężnymi.

Zatem w przypadku chęci wniesienia aportu do spółki założonej w systemie s24, konieczne będzie dokonanie zmiany umowy spółki u notariusza, co wiąże się m.in. z koniecznością pokrycia opłat notarialnych oraz utratą statusu „spółki internetowej”. Zmiana umowy spółki poza system s24 sprawia, że spółka przestaje być obsługiwana w ramach systemu s24, a procesu tego nie da się już odwrócić. Zmiany dokonane u notariusza będą wymagały zatem rejestracji poprzez system PRS, tak jak w przypadku innych spółek.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?