Zapytanie

Zalety linii pożyczkowej

Treść zapytania

Jakie zalety płyną z zawarcia umowy linii pożyczkowej między wspólnikiem a spółką?


Odpowiedź

Umowy linii pożyczkowych między wspólnikiem a spółką są częstą praktyką. Główne zalety linii pożyczkowych są następujące:

  1. Brak podatku. Pożyczka nie jest źródłem opodatkowania. Jedynie odsetki są źródłem opodatkowania (19%), ale tylko w momencie spłaty odsetek.
  2. Pożyczka nie jest zyskiem ani stratą. Nie musi być ujmowana w rachunku zysków i strat.
  3. Uniwersalność. Umowa pożyczki może obejmować wszystkie transfery dokonane przez wspólnika w związku z działalnością spółki. Pożyczka może zostać udzielona także poprzez zapłatę zobowiązania wobec osoby trzeciej (np. kontrahenta spółki).
  4. Zwykle umowa linii pożyczkowej wskazuje tylko maksymalną kwotę pożyczki i stanowi, że transze mogą przekazywane na żądanie pożyczkobiorcy. Oznacza to, że można dokonywać wszelkich przyszłych przelewów do kwoty wskazanej w umowie. Jeśli limit zostanie przekroczony, umowa może zostać po prostu zmieniona.

Ostatecznie, udzielone pożyczki mogą zostać przekształcone w kapitał zakładowy i zamienione na udziały w spółce, jeśli spółka nie będzie w stanie spłacić pożyczki.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?