Aktualności

Aspiracje wzrostu młodych firm w Polsce

Aspiracje wzrostu młodych firm w Polsce

Cała gospodarka nastawiona jest na wzrost! Nie inaczej jest z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Mimo, że wypracowują one lwią część Polskiego PKB, to wciąż nastawione są na więcej!

Z badania Global Enetrpreneurship Monitor Poland 2021 wynika, że w naszym kraju w 2020 roku 30 % przedsiębiorców miało średnie aspiracje, a 17% wysokie. Pierwsza grupa w przeciągu najbliższych 5 lat planowała otworzyć co najmniej 5 miejsc pracy, a druga 10!

Odsetki te są wyższe niż średnia europejska, która odpowiednio wynosi 26% i 16%. Niestety optymistyczne spojrzenie na takie dane nie oddaje pełnego obrazu. Jeśli chodzi o aspiracje w krajach o wysokim poziomie dochodu, to wciąż brakuje nam 2 i 4 punktów procentowych.

Mimo to, dane pochodzące z raportu GEM powinny napawać nas optymizmem. Od paru lat widoczny jest wzrost perspektyw polskich właścicieli firm. Ich wysiłki, starania i dążenia do celu są siłą napędową polskiej gospodarki. Są one niestety często blokowane przez słabe uwarunkowania instytucjonalne w sferze gospodarczej.

Z tego powodu Instytut Libertatis w styczniu tego roku rozpoczął szeroko zakrojony projekt The Voice of Business, mający na celu poprawę jakości środowiskowego biznesowego dla mały i średnich przedsiębiorców w Polsce. W ramach programu chcemy wsłuchać się w głos przedsiębiorców. Na comiesięcznych spotkaniach dyskutujemy o tym jakie zmiany pomogłyby funkcjonowaniu sektora MŚP. Następnie raz na kwartał przygotowujemy rekomendacje ekspercką prezentowaną na konferencji medialnej.

Poza odważnymi zmianami systemowymi chcemy pomóc właścicielom małych i średnich firm w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego oferujemy bezpłatną pomoc prawną dostępną na naszej platformie thevoiceofbusiness.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...