Informacje o projekcie

The Voice of Business

The Voice Of Business to projekt, mający na celu zwiększenie głosu przedsiębiorców w debacie publicznej poprzez intensywne konsultacje oraz rekomendacje przygotowane przez ekspertów. Tworzymy także platformę, oferująca pomoc w rozwiązywaniu największych problemów małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo będzie to przestrzeń umożliwiająca swobodną wymianę opinii między przedsiębiorcami.

Z publikowanych danych wynika, że 68 proc. rządowych ustaw, które weszły w życie w 2020 roku, nie miało udokumentowanych konsultacji publicznych. Brak takich konsultacji powoduje oderwanie nowych aktów prawnych od rzeczywistych potrzeb. W sektorze MŚP jest to szczególnie ważne, ponieważ wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie firm i ich obrót gospodarczy. Taka sytuacja eliminuje wprowadzenie optymalnych rozwiązań instytucjonalnych, które dawałyby dodatni efekt syntezy. Wynika to z tego, że jedynie środowisko, na które akty prawne oddziałują bezpośrednio może mieć wiedzę dotyczącą metody, która przyniesie zamierzone skutki. Dodatkowo aż 42 proc. zostało przyjętych wręcz od razu po pierwszym czytaniu. Sugeruje to, że posłowie w komisjach mają znacznie mniejsze możliwości rzetelnego przeanalizowania projektów ustaw. Duża część propozycji zmian prawnych opuszcza komisję już po pierwszym czytaniu, a więc w wersji zbliżonej do pierwotnego projektu, a posłowie nie mają możliwości przedyskutowania tych projektów z zapleczem eksperckim. 

Chcemy zmienić ten aktualny stan rzeczy. Naszą ambicją jest wprowadzenie głosu przedsiębiorców do debaty publicznej. Robimy to systematycznie poprzez comiesięczne spotkania i konsultacje. Na ich podstawie, co kwartał tworzone będą przez nas rekomendacje, które dzięki szerokiej promocji na konferencji medialnej przebiją się do okna dyskursu. Ułatwimy przedsiębiorcom również dostęp do konsultacji publicznych poprzez kalendarz tego rodzaju wydarzeń, a także pośrednicząc między instytucjami ułatwiając do nich dostęp. 

Poza tak odważnymi próbami zmianami systemowymi, chcemy wspierać przedsiębiorców w ich codziennej walce z polskim zawiłym i skomplikowanym systemem prawnym. Tego rodzaju pomoc oferujemy poprzez możliwość zadawania pytań do naszego zespołu prawnego. Bezpłatnie przygotowane odpowiedzi zostaną opublikowanie na naszej platformie i będą dostępne dla wszystkich, którzy zmagają się z podobnym problemem. Mamy także zamiar pomóc w pośredniczeniu między różnymi instytucjami, gdy potrzebna jest interwencja.

Wiedząc, że poprawa środowiska biznesowego w Polsce to projekt długofalowy, który nie odbędzie się bez szerokiej aprobaty społecznej, tworzymy treści promujące przedsiębiorczość i jej aktualną sytuację w naszym kraju. Od infografik po wywiady z przedsiębiorcami, pragniemy by nasze społeczeństwo zdawało sobie sprawę z roli tych kluczowych dla gospodarki osób i problemów z jakimi muszą zmagać się na co dzień.

O Fundacji

Celem powołania Fundacji Instytut Libertatis jest zbudowanie silnego środowiska wolnościowego w Polsce. Poprzez różnorodne działania w obszarach polityki, gospodarki, kultury i nauki, oraz wykorzystując współpracę i wiedzę osób i organizacji, Instytut Libertatis kształtować będzie postawy wolnościowe.

Fundacja Instytut Libertatis dąży do wzmocnienia roli odpowiedzialności, własności prywatnej i sprawiedliwości jako niezbędnych składników wolności, ponieważ tak rozumiana wolność nie narusza interesów i praw osób trzecich. W swoich działaniach szukamy sprzymierzeńców oraz koalicji, jeśli tylko wspólne działanie może przynieść zwiększenie obszaru wolności człowieka, grupy osób lub społeczeństwa.

W czasie swojego ponad 5 letniego działania Instytutowi udało się zorganizować wiele wartościowych projektów o szerokim odbiorze medialnym. Od konferencji, w tym energetyczna i dwie wiceministrów “Polska Przyszłości”, do audycji radiowych Liberator w radiu RDC. Fundacja prowadzi wiele innych projektów, a także współpracuje z wieloma innymi organizacjami o charakterze wolnorynkowym. Więcej o Instytucie można dowiedzieć się na libertatis.org.pl lub na social mediach facebook, linkedin

Aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...