Aktualności

Innowacyjność sektora MŚP

Innowacyjność sektora MŚP

W 2019 roku nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną wyniosły 38,6 miliarda złotych!
Wzrosła także relacja wydatków na badania i rozwój (B+R) w stosunku do PKB!

Innowacje są jednym z głównych czynników wpływających na wzrost ekonomiczny. Oczywiście nie tyczy się to samych przedsiębiorstw, lecz całej gospodarki. Innowacje pozwalają na zwiększenie produktywności, często przy tych samych nakładach. Nikogo nie trzeba przekonywać, że wynalazki takie jak pralka, czy samolot zwiększyły dobrobyt całych krajów. Nie inaczej jest z innowacjami w zarządzaniu, przetwarzaniu danych, czy sprzedaży.

Mimo tego, że większości innowacyjne zagrania na rynku kojarzą się z wielkimi firmami, instytucjami naukowymi, czy państwowymi filiami na rzecz rozwoju, to sektor MŚP gra tutaj także dużą rolę. Nie tylko wypełniają one nisze, które nie są atrakcyjne dla tych pierwszych organizacji, ale nie raz obierają własną, wcześniej nieznaną ścieżkę.

Stałe wprowadzanie innowacji na rynku jest niezbędne, aby pozostawać konkurencyjnym. Niewątpliwie wśród firm z sektora MŚP barierą są mniejsze zasoby finansowe, które i tak są głównym źródłem inwestycji. Badania pokazują, że problemem jest też brak przyjaznego dla prowadzenia działalności innowacyjnej otoczenia prawnego.

W ramach projektu The Voice of Business pragniemy wraz z ekspertami oraz małymi i średnimi przedsiębiorcami walczyć o zmianę otoczenia biznesowego w Polsce. Poza tak odważną próbą zmiany systemowej chcemy wspierać tą ważną grupę także poprzez bieżącą pomoc prawną, którą otrzymać można poprzez zadawanie pytań na naszej platformie thevoiceofbusiness.pl

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Pozostałe aktualności

Relacja z konferencji pt. Białe plamy polskiego handlu w Internecie

Przedmiotem obecnej rekomendacji są problemy dotyczące polskiego handlu w internecie. Na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży przez Internet konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które z jednej strony będą ułatwiać prowadzenie działalności i umożliwiać...