Aktualności

Milton Friedman o warunkach dla przedsiębiorców w Polsce

Milton Friedman o warunkach dla przedsiębiorców w Polsce

Jeden z wybitniejszych ekonomistów drugiej połowy dwudziestego wieku, Milton Friedman, w odniesieniu do po reformacyjnej rzeczywistości Polski powiedział, że: „Polska nie musi i nie powinna stosować żadnych zachęt i przywilejów dla zagranicznych inwestorów. Stwórzcie dobre warunki dla własnych przedsiębiorców, to ci pierwsi sami przybiegną.”

Nie można ukrywać, że zagraniczny kapitał dał duży wkład w rozwój Polskiej gospodarki. Mimo to nie powinniśmy zapominać o korzystnym środowisku biznesowym dla wszystkich! Z dobrego otoczenia instytucjonalnego w pierwszej kolejności korzystają i powinni korzystać polscy przedsiębiorcy.

Wolny rynek i rządy prawa nie oznaczają preferencji grup, a ich równość wobec warunków zastanych na rynku. Tylko w takim wypadku mogą one cieszyć się wolną konkurencją. Wiele firm posiadających karty przetargowe w postaci niewyobrażalnego kapitału jest w stanie naginać i łamać (w zamian za wielomilionowe pozwy) zasady gry. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna nad najważniejszymi dla społeczeństwa małymi i średnimi firmami, które nie posiadają tak ważnych dla decydentów argumentów.

Sektor małych i średnich przedsiębiorców jest uosobieniem wolnej gospodarki dążącej do dobrobytu. Z tego powodu w ramach The Voice of Business chcemy zwiększyć ich głos w debacie publicznej. Zarówno przez zwiększenie świadomości na temat pracy i obrazu przedsiębiorcy w percepcji społecznej, jak i oferując darmową pomoc prawną dostępną na thevoiceofbusiness.pl

Ponadto w trakcie comiesięcznych spotkań wraz z przedsiębiorcami wypracowujemy sposoby na poprawę środowiska biznesowego w Polsce. Na podstawie tych rozważań tworzymy rekomendacje eksperckie szeroko promowane na cokwartalnych konferencjach medialnych.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...