Aktualności

Największe przeszkody w prowadzeniu działalności w Polsce

Największe przeszkody w prowadzeniu działalności w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej, niestety szczególnie w Polsce, nie należy do najłatwiejszych. Mimo, że taka forma zarobkowa jest niesamowicie spełniająca i satysfakcjonująca to nie wolno zapominać z jakimi problemami na co dzień zmagają się motorniczy naszej gospodarki.
W 2019 firma Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeprowadziła badanie ilościowe, w którym zapytano przedsiębiorców z sektora MŚP o ich zdaniem największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
Pierwsze trzy miejsca zajęły pozycje związane z podatkami, kosztami pracy oraz biurokracją. Nie ma wątpliwości, że te elementy utrudniają życie przedsiębiorcom w każdym kraju i są najmniej lubianymi instytucjami. Co prawda nigdy ich w pełni nie przeskoczymy, jednak możemy starać się je upraszczać! Trzeba zaznaczyć, że na tle krajów wysoko rozwiniętych radzimy sobie z tymi problemami wyjątkowo słabo, na co wskazują liczne rankingi.
Na czwartej i piątej pozycji znajdują się bariery, które nigdy nie powinny wystąpić w kraju przyjaznym dla przedsiębiorców! Niestabilność polskiego prawa jest wręcz oburzająca. Szybkie jego zmiany i inflacja aktów prawnych nie sprzyjają inwestycjom, a co dopiero rozpoczynaniu nowych działalności. W ramach tego problemu ponad tydzień temu zaprezentowaliśmy rekomendacje „Vacatio Legis”, do zapoznania z którą zachęcamy -> https://thevoiceofbusiness.pl/vacatio-legis/
35% przedsiębiorców sektora MŚP jako jedną z największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce wskazało skomplikowane prawo gospodarcze. Wiąże się to z poprzednimi barierami, jednak także tu pragniemy wesprzeć przedsiębiorców poprzez darmową pomoc prawną dostępną poprzez platformę – > https://thevoiceofbusiness.pl/zapytanie/

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...