Aktualności

Ponad 3 godziny czytania dziennie ->

Ponad 3 godziny czytania dziennie ->

zajęłoby zapoznawanie się na bieżąco z Polskim prawem w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku.

W tym czasie zostało wdrożone w życie 1205 aktów prawnych, w tym: ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych. Jak donosi GrantThornton w badaniu „Barometr Prawa” Łączna objętość tych aktów wynosi 14 738 stron i jeśli to tempo byłoby utrzymane to do końca ubiegłego roku zostałoby uchwalonych około 24,6 tys. stron nowego prawa.

Zbędne wydaje się tłumaczenie jak ciężką pracę nad stosowaniem do niego muszą wykonywać przedsiębiorcy, szczególnie Ci mali i średni, którzy nie mają za sobą rzeszy prawników. Pojedyncza osoba, zakładając że na jedną stronę czytania potrzebowałaby 2 minuty, musiałaby każdego dnia czytać 91 stron, co daje 3 godziny i 2 minuty zapoznawania się z jedynie tegorocznymi zmianami legislacyjnymi.

Dodatkowo firmy z sektora MŚP mają najmniejszy wpływ na te zmiany, które nie są z nimi konsultowane. Pamiętajmy, że wielkim korporacją łatwiej jest lobbować zmiany nie zawsze korzystne dla innych sektorów. To jednak małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe dla innowacyjności i konkurencji, które zapewniają rozwój i dobrobyt.

W ramach projektu #TheVoiceOfBusiness zachęcamy do korzystania z darmowej pomocy prawnej dostępnej poprzez naszą platformę https://thevoiceofbusiness.pl/zapytania/ oraz zapraszamy na comiesięczne spotkania przedsiębiorców.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Pozostałe aktualności

Relacja z konferencji pt. Białe plamy polskiego handlu w Internecie

Przedmiotem obecnej rekomendacji są problemy dotyczące polskiego handlu w internecie. Na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży przez Internet konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które z jednej strony będą ułatwiać prowadzenie działalności i umożliwiać...