Aktualności

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej

Druga rekomendacja Fundacji Instytut Libertatis w ramach projektu „The Voice of Business” dotyczy uregulowania statusu tak zwanych aparthoteli (condohoteli) w polskim systemie prawym.

Obecne regulacje prawne nie przystają w pełni do istoty aparthoteli, tj. obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie składających się z wyodrębnionych apartamentów należących do różnych osób. Właścicielami apartamentów wchodzących w skład aparthoteli często są inwestorzy indywidualni, którzy zakup apartamentów traktują jako inwestycję kapitału.

Z uwagi na model biznesowy na którym opierają się aparthotele – poszczególne apartamenty należą do różnych zewnętrznych inwestorów – istotne jest, aby apartamenty mogły być wydzielane (stanowić odrębną własność) i sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Wydzielenie apartamentów porządkuje status prawny oraz ułatwia obrót na rynku – inwestorzy indywidualni kupują konkretny apartament, a nie udział w całym obiekcie, którym jest aparthotel. Wydzielenie apartamentów skutkuje założeniem dla nich odrębnych od aparthotelu ksiąg wieczystych, co w konsekwencji ułatwia inwestorom indywidualnym uzyskanie finansowania inwestycji, np. w postaci kredytu hipotecznego.

W tym celu potrzebne jest wyraźne dopuszczenie możliwości wyodrębniania samodzielnych lokali w obiektach hotelowych, a wymóg posiadania minimum 10 pokoi przez taki obiekt, powinien jasno odnosić się do liczby pokoi w obiekcie, a nie liczby pokoi należących do tego samego właściciela.

Istotne jest wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających właścicielom aparthoteli gwarancję pozyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu w przypadku spełnienia wszelkich kryteriów z ustawy o własności lokali oraz aktów wykonawczych, zanim przystąpią do komercjalizacji (sprzedaży) lokali w ramach procesu inwestycyjnego.

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej.pdf

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Aspiracje wzrostu młodych firm w Polsce

Cała gospodarka nastawiona jest na wzrost! Nie inaczej jest z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Mimo, że wypracowują one lwią część Polskiego PKB, to wciąż nastawione są na więcej! Z badania Global Enetrpreneurship Monitor Poland 2021 wynika, że w naszym kraju w...

Słabe uwarunkowania B+R

Co szóste polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje! Jest to jedna z kluczowych funkcji firm, dzięki którym mogą rozwijać się, ale też oferować społeczeństwu nowe i lepsze usługi czy produkty. Pomaga to również zwiększyć konkurencyjność względem dużo większych...

Milton Friedman o warunkach dla przedsiębiorców w Polsce

Jeden z wybitniejszych ekonomistów drugiej połowy dwudziestego wieku, Milton Friedman, w odniesieniu do po reformacyjnej rzeczywistości Polski powiedział, że: "Polska nie musi i nie powinna stosować żadnych zachęt i przywilejów dla zagranicznych inwestorów. Stwórzcie...