Aktualności

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej

Druga rekomendacja Fundacji Instytut Libertatis w ramach projektu „The Voice of Business” dotyczy uregulowania statusu tak zwanych aparthoteli (condohoteli) w polskim systemie prawym.

Obecne regulacje prawne nie przystają w pełni do istoty aparthoteli, tj. obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie składających się z wyodrębnionych apartamentów należących do różnych osób. Właścicielami apartamentów wchodzących w skład aparthoteli często są inwestorzy indywidualni, którzy zakup apartamentów traktują jako inwestycję kapitału.

Z uwagi na model biznesowy na którym opierają się aparthotele – poszczególne apartamenty należą do różnych zewnętrznych inwestorów – istotne jest, aby apartamenty mogły być wydzielane (stanowić odrębną własność) i sprzedawane inwestorom indywidualnym.

Wydzielenie apartamentów porządkuje status prawny oraz ułatwia obrót na rynku – inwestorzy indywidualni kupują konkretny apartament, a nie udział w całym obiekcie, którym jest aparthotel. Wydzielenie apartamentów skutkuje założeniem dla nich odrębnych od aparthotelu ksiąg wieczystych, co w konsekwencji ułatwia inwestorom indywidualnym uzyskanie finansowania inwestycji, np. w postaci kredytu hipotecznego.

W tym celu potrzebne jest wyraźne dopuszczenie możliwości wyodrębniania samodzielnych lokali w obiektach hotelowych, a wymóg posiadania minimum 10 pokoi przez taki obiekt, powinien jasno odnosić się do liczby pokoi w obiekcie, a nie liczby pokoi należących do tego samego właściciela.

Istotne jest wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających właścicielom aparthoteli gwarancję pozyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu w przypadku spełnienia wszelkich kryteriów z ustawy o własności lokali oraz aktów wykonawczych, zanim przystąpią do komercjalizacji (sprzedaży) lokali w ramach procesu inwestycyjnego.

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej.pdf

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z konferencji pt. Białe plamy polskiego handlu w Internecie

Przedmiotem obecnej rekomendacji są problemy dotyczące polskiego handlu w internecie. Na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży przez Internet konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które z jednej strony będą ułatwiać prowadzenie działalności i umożliwiać...