Aktualności

Relacja z konferencji pt. Białe plamy polskiego handlu w Internecie

Relacja z konferencji pt. Białe plamy polskiego handlu w Internecie

Przedmiotem obecnej rekomendacji są problemy dotyczące polskiego handlu w internecie.

Na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży przez Internet konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które z jednej strony będą ułatwiać prowadzenie działalności i umożliwiać konsumentom zakup towarów i usług, z drugiej zaś strony będą wyrównywać szanse na rynku i jednoznacznie regulować obrót towarami, mogącymi mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów.

W trakcie konferencji padły m.in. takie tezy:
* Należy wprowadzić jasną regulację sprzedaży alkoholu przez Internet
* Konieczne jest ułatwienie handlu lekami i ich dostawy do pacjenta
* Ograniczenie handlu niebezpiecznymi i nieprzebadanymi środkami dopingującymi w Polskim Internecie
* Zniesienie zakazu odsprzedaży biletu z zyskiem

Zaprezentowana 4 lipca rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczy problemów, z którym styka się każdy mały i średni przedsiębiorca.

Rekomendacje FIL są przygotowywane raz na kwartał w ramach projektu „The Voice od Business”. Pierwsza z nich dotyczyła wydłużenia obowiązkowego „vacatio legis” wprowadzanych ustaw, druga rekomendowała zmiany prawa dotyczącego aparthoteli, trzecia poruszała niezrozumiały temat braku prostego języka w urzędach, kolejne problemu transportu samochodowego we współczesnych miastach, rozliczeń podatku VAT.

Zapis całej konferencji: https://youtu.be/VZbrZpchmAQ

„The Voice of Business” to projekt Instytutu Libertatis, mający na celu zwiększyć głos przedsiębiorców w debacie publicznej, a także realnie wesprzeć ich pomocą prawną poprzez dedykowaną platformę. W ramach konsultacji z tą grupą będącą fundamentem polskiej gospodarki, tworzymy rekomendacje, prowadzące do poprawy jakości środowiska biznesowego w Polsce.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...