Aktualności

Relacja z konferencji pt. VAT w handlu międzynarodowym

Relacja z konferencji pt. VAT w handlu międzynarodowym

Przedmiotem obecnej rekomendacji jest rozliczanie podatku VAT w handlu międzynarodowym.

Problematyka podatku VAT pojawia się często w przestrzeni publicznej. Rozliczenia podatku VAT w handlu międzynarodowym: co wymaga zmiany? co jedynie poprawy? a także czy jest coś, co może działa dobrze? Zaprezentowana pod koniec marca rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczy problemu, z którym styka się każdy eksporter i importer w Polsce.

W ramach naszej rekomendacji proponujemy skrócenie czasu zwrotu podatku VAT o połowę, co wpłynąć powinno na:
– zwiększenie płynności przedsiębiorstw,
– zabezpieczenie działalności gospodarczej,
– zwiększenie dochodu firm a co za tym idzie
– większe wpływu do budżetu z tytułu podatków.

Rekomendacje FIL są przygotowywane raz na kwartał w ramach projektu „The Voice od Business”. Pierwsza z nich dotyczyła wydłużenia obowiązkowego „vacatio legis” wprowadzanych ustaw, druga rekomendowała zmiany prawa dotyczącego aparthoteli, trzecia poruszała niezrozumiały temat braku prostego języka w urzędach, czwarta problemu transportu samochodowego we współczesnych miastach.

Zapis całej konferencji: https://youtu.be/XziQcAK2E4s

„The Voice of Business” to projekt Instytutu Libertatis, mający na celu zwiększyć głos przedsiębiorców w debacie publicznej, a także realnie wesprzeć ich pomocą prawną poprzez dedykowaną platformę. W ramach konsultacji z tą grupą będącą fundamentem polskiej gospodarki, tworzymy rekomendacje, prowadzące do poprawy jakości środowiska biznesowego w Polsce.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...