Aktualności

Ruszył kalendarz konsultacji

Ruszył kalendarz konsultacji

Kolejna możliwość dla przedsiębiorców, aby mieli realny wpływ na otoczenie w jakim na co dzień pracują!
 
Na naszej platformie thevoiceofbusiness.pl w zakładce kalendarz znajdziecie informacje o najważniejszych według nas konsultacjach publicznych. Państwo jest zobligowane zapewnić czas na zaopiniowanie projektów ustaw, a my ułatwiamy przedsiębiorcom dostęp do tych, które są kluczowe.
 
Sprawdzajcie na bieżąco platformę i wraz z nami opiniujcie TERAZ konsultowane prace legislacyjne. W wielu przypadkach możecie to zrobić sami drogą mailową, lub poprzez odpowiednie formularze. Czasami jednak potrzebny jest pośrednik, którym jesteśmy my.
 
Specyfika każdej możliwości przekazania swojej opinii opisana jest właśnie na stronie!
 
https://thevoiceofbusiness.pl/wydarzenia/
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Pozostałe aktualności

Relacja z konferencji pt. Białe plamy polskiego handlu w Internecie

Przedmiotem obecnej rekomendacji są problemy dotyczące polskiego handlu w internecie. Na dynamicznie rosnącym rynku sprzedaży przez Internet konieczne jest stworzenie regulacji prawnych, które z jednej strony będą ułatwiać prowadzenie działalności i umożliwiać...