Aktualności

Słabe uwarunkowania B+R

Słabe uwarunkowania B+R

Co szóste polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje! Jest to jedna z kluczowych funkcji firm, dzięki którym mogą rozwijać się, ale też oferować społeczeństwu nowe i lepsze usługi czy produkty. Pomaga to również zwiększyć konkurencyjność względem dużo większych korporacji mających swoje oddzielne placówki badawcze.

Może wydawać się, że główne ułatwienia w życiu przynoszą nam te podlegające pod korporacje ośrodki naukowe. Nie jest to do końca prawda. Nowe technologie, pomysły i ułatwienia często mają swoje źródło w głowie odważnych i podejmujących ryzyko przedsiębiorców! Często jednak są one skupowane przez większe spółki.

Dlatego tak ważne jest otoczenie instytucjonalne wspierające badania i rozwój (B+R). Mimo iż w Polakom nie możemy odmówić pomysłowości, to jeśli chodzi o oparcie się na strukturze gospodarki naszego kraju nie możemy się już zbytnio chwalić.

W badaniu eksperckim (National Expert Survey – NES) dotyczącym uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na 10 punktów w kategorii badania i rozwój, transfer wiedzy oraz technologii otrzymaliśmy jedynie 3,27 punktów. Średnia europejska to 4,87, a wskaźnik ten wśród gospodarek o wysokich dochodach wynosi 5.

W ramach The Voice of Business chcemy pomóc firmom sektora MŚP, aby mogły przebić się ze swoimi potrzebami do debaty publicznej. Wierzymy, że poprawa jakości środowiska biznesowego w Polsce pomoże wydobyć ich potencjał, który zaowocuje zwiększeniem się dobrobytu całego państwa.

Jako Instytut Libertatis organizujemy comiesięczne konsultacje oraz przy współpracy z eksperami przygotowujemy kwartalnie rekomendacje prezentowane na konferencji medialnej. Staramy się także wspierać przedsiębiorców w codziennej pracy poprzez darmową pomoc prawną, którą można znaleźć na naszej platformie thegoceofbusiness.pl/zapytania

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...