Aktualności

Rekomendacja Vacatio Legis

Rekomendacja Vacatio Legis

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej wiele podmiotów napotyka na
różnorakie trudności wynikające w dużej mierze z niedoskonałości rozwiązań prawnych. Mają
one różny charakter i zasięg. Ważnym elementem projektu The Voice of Bussines będą
propozycje zmian w ustawach i rozporządzenia. Zdajemy jednak sobie sprawę, że czasem
wystarczy reakcja jakiegoś urzędu by jakiś ważny problem został rozwiązany. Będziemy więc
starali się zwracać uwagę także na te elementy, które można poprawić bez zmian legislacyjnych.
Nie mniej ważny jest też wpływ na opinię publiczną i kreowanie proprzedsiębiorczych postaw
wśród urzędników i społeczeństwa.

Wydaje nam się, że część problemów sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynika z braku
umiejętności wpływu na proces legislacyjny, z braku wiedzy, a jeszcze częściej z braku czasu by
zająć się lobbingiem. Jest to obszar, w którym jesteśmy gotowi skutecznie wesprzeć ten sektor.
Powtarzające się problemy będą zbierane i analizowane. Na podstawie zebranych informacji
połączonych z konsultacjami z przedsiębiorcami (raz na miesiąc) będziemy przygotowywać
kwartalną rekomendację, która będzie szeroko rozsyłana do polityków, liderów opinii
publicznej, a także innych osób decyzyjnych w naszym kraju.
Rekomendacje będziemy przygotowywać na podstawie pytań do prawników oraz ich
odpowiedzi, których udzielamy w ramach projektu, jak i bezpośrednie spotkania z
przedsiębiorcami i dyskusje z politykami i ekspertami

VACATIO LEGIS.pdf

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...