Aktualności

Rekomendacja Vacatio Legis

Rekomendacja Vacatio Legis

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej wiele podmiotów napotyka na
różnorakie trudności wynikające w dużej mierze z niedoskonałości rozwiązań prawnych. Mają
one różny charakter i zasięg. Ważnym elementem projektu The Voice of Bussines będą
propozycje zmian w ustawach i rozporządzenia. Zdajemy jednak sobie sprawę, że czasem
wystarczy reakcja jakiegoś urzędu by jakiś ważny problem został rozwiązany. Będziemy więc
starali się zwracać uwagę także na te elementy, które można poprawić bez zmian legislacyjnych.
Nie mniej ważny jest też wpływ na opinię publiczną i kreowanie proprzedsiębiorczych postaw
wśród urzędników i społeczeństwa.

Wydaje nam się, że część problemów sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynika z braku
umiejętności wpływu na proces legislacyjny, z braku wiedzy, a jeszcze częściej z braku czasu by
zająć się lobbingiem. Jest to obszar, w którym jesteśmy gotowi skutecznie wesprzeć ten sektor.
Powtarzające się problemy będą zbierane i analizowane. Na podstawie zebranych informacji
połączonych z konsultacjami z przedsiębiorcami (raz na miesiąc) będziemy przygotowywać
kwartalną rekomendację, która będzie szeroko rozsyłana do polityków, liderów opinii
publicznej, a także innych osób decyzyjnych w naszym kraju.
Rekomendacje będziemy przygotowywać na podstawie pytań do prawników oraz ich
odpowiedzi, których udzielamy w ramach projektu, jak i bezpośrednie spotkania z
przedsiębiorcami i dyskusje z politykami i ekspertami

VACATIO LEGIS.pdf

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Rekomendacja dt. branży hotelarskiej

Druga rekomendacja Fundacji Instytut Libertatis w ramach projektu „The Voice of Business” dotyczy uregulowania statusu tak zwanych aparthoteli (condohoteli) w polskim systemie prawym. Obecne regulacje prawne nie przystają w pełni do istoty aparthoteli, tj. obiektów w...

Aspiracje wzrostu młodych firm w Polsce

Cała gospodarka nastawiona jest na wzrost! Nie inaczej jest z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Mimo, że wypracowują one lwią część Polskiego PKB, to wciąż nastawione są na więcej! Z badania Global Enetrpreneurship Monitor Poland 2021 wynika, że w naszym kraju w...

Słabe uwarunkowania B+R

Co szóste polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje! Jest to jedna z kluczowych funkcji firm, dzięki którym mogą rozwijać się, ale też oferować społeczeństwu nowe i lepsze usługi czy produkty. Pomaga to również zwiększyć konkurencyjność względem dużo większych...