Aktualności

WWK spadł w marcu

WWK spadł w marcu

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), który informuje o przyszłych tendencjach w polskiej gospodarce, w marcu 2023 r. spadł o 0,8 pkt. wobec wartości ze stycznia i lutego – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. „Gospodarka w dalszym ciągu hamuje” – komentuje BIEC.

Gospodarka w dalszym ciągu hamuje, kurczy się popyt, wysoka inflacja i niepewność utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczają plany inwestycyjne firm i plany zakupowe gospodarstw domowych – wskazuje BIEC.

Jak podało Biuro, spośród wszystkich składowych WWK najbardziej niepokoi ponowny spadek tempa napływu nowych zamówień do sektora przedsiębiorstw produkcyjnych. Najsilniej zamówienia spadają w grupie przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne, co jest konsekwencją kurczącego się popytu w kraju, gdy konsumenci mają coraz mniej siły nabywczej z powodu wyjątkowo wysokiej i uporczywej inflacji. Niemal we wszystkich branżach poza przetwórstwem ropy naftowej i przemysłem samochodowym, przeważają opinie o kurczącym się napływie nowych zamówień. (za money.pl)

Wierzymy, że wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców przyniesie pozytywne skutki ekonomiczne dla wszystkich Polaków!
W ramach #TheVoiceOfBusiness zapraszamy przedsiębiorców na comiesięczne spotkania, na których omawiamy pomysły na rekomendacje, które poprawią środowisko biznesowe w Polsce.
Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej poprzez formularz na naszej stronie thevoiceofbusiness.pl

W ramach projektu The Voice Of Business chcemy to zmienić! Wysłuchujemy problemów małych i średnich przedsiębiorców oraz bezpośrednio wspieramy ich poprzez darmową pomoc prawną. Raz na kwartał wraz z ekspertami, wspólnie przygotowujemy rekomendacje następnie prezentowaną na konferencji medialnej. Głęboko wierzymy, że przygotowane przez nas propozycje zostaną uwzględnione i przyniosą poprawę jakości środowiska biznesowego w Polsce.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pozostałe aktualności

Relacja z prezentacji rekomendacji nt. Fundacji Rodzinnych

Zaprezentowana 12 grudnia rekomendacja Instytutu Libertatis w ramach projektu „The Voice of Bussines” dotyczyła nowych przepisów ważnych dla większości małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem rekomendacji były tym razem Fundacje Rodzinne - uregulowane nową...