Zapytanie

Aport w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Co może być przedmiotem aportu do spółki?


Odpowiedź

Aportem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywany jest wkład niepieniężny. W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Aportem do spółki mogą być zarówno rzeczy ruchome, nieruchomości, jak i prawa zbywalne. To, co jednak najważniejsze – aport musi mieć określoną wartość. Warto jednak pamiętać, że zanim zostanie podjęta decyzja o wniesieniu aportu do spółki, konieczne jest ustalenie czy dany wkład ma tak zwaną zdolność aportową, tj:

  1. możliwość oznaczenia, wyceny wkładu,
  2. możliwość zamieszczenia go w bilansie spółki (często zwane zdolnością bilansową),
  3. zbywalność przedmiotu aportu (czyli realna możliwość przeniesienia praw) na rzecz spółki przez wspólnika go wnoszącego,
  4. przydatność i faktyczna dostępność wkładu dla spółki,
  5. możliwość ujęcia aportu w masie upadłościowej (czyli możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela wniesionymi przez nas przedmiotami lub prawami) lub likwidacyjnej (realna opcja sprzedaży danych rzeczy lub praw w przypadku upadłości firmy).

Przykładowo aportem do spółki mogą być:

  1. rzeczy ruchome (samochód, sprzęt elektroniczny, meble itp.),
  2. nieruchomości (lokal, budynek, grunt itp.),
  3. prawa rzeczowe (np. udział we współwłasności, własność przedsiębiorstwa lub jego części),
  4. prawa obligacyjne (np. udziały w innej spółce, obligacje, wierzytelności wspólnika),
  5. prawa na dobrach materialnych (np. patenty, prawa autorskie, znaki towarowe).

Podkreślić należy, że aportem nie mogą być prawa niezbywalne, czyli takie, których nie można zbyć (sprzedać, podarować, wynająć, pożyczyć itd.). Aportem również nie może być świadczenie pracy lub usług.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?