Zapytanie

Ekspres do kawy jako koszt

Treść zapytania

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?


Odpowiedź

Zakup ekspresu do kawy może stanowić koszt podatkowy, o ile służy prowadzonej działalności, np. jest używany przez pracowników lub wykorzystywany podczas spotkań z klientami. Ostateczna decyzja należy do przedsiębiorcy, ale warto mieć na uwadze, że organy podatkowe mogą wymagać wyjaśnień dotyczących zasadności poniesionego kosztu. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi udowodnić, że zakupiony sprzęt jest rzeczywiście używany w celach związanych z prowadzoną działalnością. Faktura nie zawsze wystarcza jako jedyny dokument potwierdzający racjonalność wydatku, dlatego warto posiadać dodatkowe dowody, potwierdzające związek zakupu z działalnością gospodarczą i brak charakteru reprezentacyjnego. Wydawane interpretacje w indywidualnych sprawach podatników mogą również stanowić pomoc w argumentacji przed organami podatkowymi.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Do tych warunków zalicza się:

  1. Wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
  2. Wydatek nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT, który wylicza wydatki, których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Warto zauważyć, że ekspres do kawy nie jest objęty wymienionymi w art. 23 ustawy o PIT wydatkami.
  3. Wydatek musi być prawidłowo udokumentowany, co zazwyczaj oznacza posiadanie faktury na dane firmy, potwierdzającej poniesienie danego wydatku.

W przypadku ekspresu do kawy, aby został uznany za koszt uzyskania przychodu, musi on spełnić te wymienione kryteria i być jednocześnie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to ma prawo uwzględniać zakup produktów takich jak np. woda, cukier, herbata, jako koszty uzyskania przychodów. W związku z tym, zakup ekspresu do kawy na potrzeby pracowników może również być zaliczony do kosztów podatkowych. Jednakże, istotne jest udowodnienie, że sprzęt został zakupiony właśnie na potrzeby pracowników. W praktyce oznacza to, że ekspres do kawy, który znajduje się w gabinecie właściciela i do którego pracownicy nie mają dostępu, nie będzie traktowany jako koszt podatkowy. Aby uzasadnić tę decyzję przed organami podatkowymi, przedsiębiorca musi wykazać, że zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany przez pracowników w ramach prowadzonej działalności.

Dodatkowo, warto zauważyć, że poczęstunek dla klientów, w tym zakup ekspresu do kawy, może być uznanym kosztem podatkowym. W przeciwieństwie do wydatków o charakterze okazałości, zakup tego typu urządzenia nie jest związany z utrwalaniem wizerunku przedsiębiorcy na zewnątrz i nie nosi cech kosztów reprezentacyjnych.

Ekspres do kawy stanowi praktyczny element wyposażenia biura lub miejsca prowadzenia działalności, wspomagający organizację negocjacji, spotkań biznesowych czy rozmów z klientami. Jego obecność sprzyja stworzeniu przyjemnej atmosfery podczas współpracy, co może przyczynić się do zacieśnienia relacji z partnerami biznesowymi. W związku z tym, zakup ekspresu do kawy można uznać za koszt podatkowy, ponieważ ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływa pozytywnie na relacje z klientami.

Najnowsze zapytania

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?

Kontrola pracowników na L4

Jeden z moich pracowników w ostatnim kwartale często przebywał na L4 i wydaje mi się, że go nadużywa. Czy jako pracodawca mogę kontrolować pracownika na L4?