Zapytanie

Biznes w Polsce przez osobę z UE

Treść zapytania

Czy obywatel państwa członkowskiego UE może założyć działalność gospodarczą w Polsce?


Odpowiedź

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) ma prawo założyć działalność gospodarczą w Polsce. Zasady te wynikają z zasady swobodnego przepływu osób i usług w ramach Unii Europejskiej. Obywatele państw członkowskich UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terenie innych państw członkowskich, a także do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach równych z obywatelami danego kraju.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

  1. założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
  2. świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
  3. założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?