Zapytanie

Brak poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia

Treść zapytania

Jakie konsekwencje grożą w przypadku niepoinformowania klienta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet?


Odpowiedź

Przepis, który zakłada przedłużenie terminu na odstąpienie od umowy, jest istotnym zabezpieczeniem praw konsumentów. Jeśli konsument nie został odpowiednio poinformowany o swoim prawie do odstąpienia, to zgodnie z przepisami, standardowy termin odstąpienia od umowy, który wynosi zazwyczaj 14 dni, może zostać przedłużony do 12 miesięcy od upływu tego standardowego okresu.

W praktyce oznacza to, że jeśli sprzedawca versum nie dostarczył odpowiednich informacji o prawie do odstąpienia, konsument zachowuje prawo do rezygnacji z umowy przez cały okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może być dokonane przez konsumenta w każdym momencie w ciągu tych 12 miesięcy.

Ten przepis ma na celu zabezpieczenie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców i umożliwienie im podjęcia decyzji o zrezygnowaniu z umowy nawet w przypadku braku poprawnej informacji na temat prawa do odstąpienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsumenci mają większą ochronę i możliwość dokładnego rozważenia swojej decyzji zakupowej na przestrzeni dłuższego okresu czasu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?