Zapytanie

Decyzja o zbyciu nieruchomości spółki

Treść zapytania

Czy zarząd może samodzielnie podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości należącej do spółki?


Odpowiedź

Decyzje o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości podejmuje zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 228 pkt. 3 i 4 KSH).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?