Zapytanie

Dopuszczenie pracownika do pracy

Treść zapytania

Podpisałem z pracownikiem umowę o pracę i skierowałem go na badania. Czy to wystarczające do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy?


Odpowiedź

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, poza podpisaniem umowy i skierowaniem go na badania (art. 229 kp), pracodawca powinien dokonać następujących czynności:

  1. Zakres obowiązków. Pracodawca powinien zaznajomić pracownika z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku oraz z podstawowymi uprawnieniami pracownika (np. odbiór korespondencji w imieniu pracodawcy),
  2. Pracodawca powinien przeszkolić pracownika z zakresu BHP, jak również zapoznać go z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 kp) oraz innymi przepisami wewnątrzzakładowymi (np. regulaminem wynagradzania, układem zbiorowym pracy).
  3. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 kp) pracodawca powinien poinformować pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wynagrodzenia, urlopie wypoczynkowym i okresie wypowiedzenia, a jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – także o pracy w porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania ewidencji pracy, jak również usprawiedliwiania nieobecności.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?