Zapytanie

Dostęp do akt KRS

Treść zapytania

Czy mogę jako kontrahent spółki zweryfikować historię jej zmian, dane finansowe itd.? W jaki sposób? Czy muszę wykazywać szczególny interes?


Odpowiedź

Ze względu na jawność rejestru przedsiębiorców, każda zainteresowana osoba ma możliwość wglądu do dokumentów zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), takich jak np. umowa spółki. Wcześniej, aby uzyskać dostęp do akt spółki, konieczne było fizyczne odwiedzenie sądu, w którym dokumenty były przechowywane zgodnie z siedzibą spółki. Od lipca 2021 roku jednak możliwe jest przeglądanie akt rejestrowych dowolnej spółki poprzez Internet.

Repozytorium Akt Rejestrowych (skrót: RAR) to platforma uruchomiona w lipcu 2021 roku w ramach cyfrowego Krajowego Rejestru Sądowego (rar.ms.gov.pl). Każdy wniosek składany przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z załącznikami jest archiwizowany w RAR. Aby uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących danej spółki, wystarczy wpisać numer KRS danego podmiotu w wyszukiwarce. W ten sposób uzyskujemy dostęp do historii wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez daną spółkę od lipca 2021 roku. Istnieje także możliwość wyszukania informacji poprzez sygnaturę konkretnego postępowania dotyczącego danej spółki.

W praktyce, w trakcie rozpatrywania wniosków, referendarze sądowi często ograniczają dostęp do załączonych dokumentów spółki. W takim przypadku zaleca się skontaktowanie się z konkretnym wydziałem Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wniosek jest rozpatrywany, i złożenie prośby o udzielenie jednorazowego dostępu do sprawy. Zazwyczaj procedura ta odbywa się za pośrednictwem korespondencji mailowej.

W systemie RAR nie są udostępniane dokumenty przesłane do KRS przed lipcem 2021 roku. W tym zakresie nadal możliwe jest przeglądanie dokumentów we właściwym sądzie rejestrowym, a zamówienie akt rejestrowych nie wymaga podawania szczególnych przyczyn czy pisemnego uzasadnienia.

Innym przydatnym do weryfikacji kontrahenta narzędziem jest przeglądarka dokumentów finansowych. W przeglądarce dokumentów finansowych możliwe jest bezpłatne wyszukanie i przeglądanie dokumentów finansowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sprawozdań finansowych. Aby wyszukać dokument finansowy wystarczy znać numer KRS podmiotu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?