Zapytanie

Dowody nieuczciwej konkurencji

Treść zapytania

Jakie dokumenty i dowody są istotne w przypadku zgłaszania sprawy dotyczącej nieuczciwej konkurencji?


Odpowiedź

W przypadku zgłaszania sprawy dotyczącej nieuczciwej konkurencji, istotne jest zebranie odpowiednich dokumentów i dowodów, które będą stanowiły podstawę dla Twoich roszczeń. Poniżej przedstawiam listę potencjalnych dokumentów i dowodów, które mogą być istotne w tego rodzaju sprawach:

Fałszywe opinie, komentarze lub recenzje:

 • Zrzuty ekranu zawierające fałszywe opinie, komentarze lub recenzje umieszczone online.
 • Historia zmian w treściach, daty publikacji oraz inne informacje związane z źródłem treści.

Analiza treści:

 • Analiza zawartości fałszywych opinii w kontekście szkód dla firmy, np. utraty klientów, obniżenia reputacji, spadku obrotów.
 • Porównanie fałszywych informacji z faktami, aby udowodnić nieprawdziwość treści.

Dowody na naruszenie dobrego imienia:

 • Świadectwa lub zeznania świadków potwierdzające szkodliwy wpływ fałszywych informacji na reputację firmy.
 • Eksperckie opinie potwierdzające nieuczciwą konkurencję i szkodę dla przedsiębiorstwa.

Korespondencja z kontrahentami:

 • E-maile, listy czy inne dokumenty potwierdzające działania konkurentów, które mogą być uznane za nieuczciwą konkurencję.

Dokumentacja marketingowa:

 • Materiały marketingowe i reklamowe konkurentów, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd.
 • Analiza i porównanie kampanii marketingowych w kontekście rzeczywistych cech produktów czy usług.

Umowy i regulaminy:

 • Umowy handlowe, regulaminy czy inne dokumenty regulujące relacje pomiędzy konkurentami.
 • Dokumenty potwierdzające zgodę lub brak zgody na korzystanie z konkretnych informacji czy wizerunku firmy.

Dane finansowe:

 • Raporty finansowe potwierdzające szkody ekonomiczne wynikające z nieuczciwej konkurencji.
 • Faktury, dokumenty księgowe, dowody na spadek obrotów czy utratę klientów.

Dowody z mediów społecznościowych:

 • Zrzuty ekranu, linki czy inne dowody potwierdzające rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez konkurentów w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia do platform internetowych:

 • Kopie zgłoszeń do platform internetowych, na których pojawiły się fałszywe opinie, wraz z ewentualnymi odpowiedziami lub działaniami podjętymi przez platformę.

Eksperckie opinie:

 • Eksperckie opinie czy raporty potwierdzające szkody wynikające z nieuczciwej konkurencji w danym sektorze.

Przy zbieraniu dokumentów i dowodów, ważne jest, aby zachować ich integralność i dbać o ich autentyczność. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa konkurencji, który pomoże dostosować strategię do konkretnych okoliczności

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?