Zapytanie

Działalność zagranicznych firm w Polsce

Treść zapytania

Wraz z partnerem biznesowym z Niemiec planujemy rozszerzyć działalność na rynek polski. W jakich formach firma z innego kraju może prowadzić działalność w Polsce?


Odpowiedź

Zgodnie z ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polski obywatele Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), jak również osoby prawne z tych krajów, mają pełną swobodę w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Ich uprawnienia obejmują zakładanie spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, jak również nabywanie udziałów w już działających spółkach. I tak np. niemiecka GmbH może zarówno utworzyć polską spółkę-córkę, jak i nabyć udziały w już istniejącej spółce.

W przypadku obywateli i podmiotów z państw UE/EOG, którzy już prowadzą spółkę w swoim kraju, mają również możliwość swobodnego otwarcia oddziału lub przedstawicielstwa tej spółki na terenie Polski.

Natomiast obywatele państw trzecich, czyli spoza UE i EOG mogą swobodnie zakładać spółki kapitałowe (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną) oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Jednak nie są uprawnieni do prowadzenia działalności w formie spółki jawnej lub partnerskiej.

Podobnie jak w przypadku obywateli unijnych, cudzoziemcy z państw trzecich, którzy posiadają spółkę w swoim kraju, mają możliwość otwarcia w Polsce oddziału lub przedstawicielstwa, chyba że umowa międzynarodowa wyklucza taką opcję.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?