Zapytanie

Elektroniczny adres do doręczeń dla JDG

Treść zapytania

Czy jako przedsiębiorca powinienem posiadać elektroniczny adres do doręczeń?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 8 i 9 ustawy o doręczeniach elektronicznych:

Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany: (…)

8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436);

9) podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

W związku z powyższym, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do KRS (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub CEIDG zobowiązany jest do posiadania adresu do dręczeń elektronicznych.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie rządowej biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004495):

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG do 31.12.2024 r. mają obowiązek założyć adres do doręczeń elektronicznych do 30.09.2026 roku;
  • Przedsiębiorcy rejestrujący się w CEIDG od 1.01.2025 r. mają obowiązek założyć adres do doręczeń elektronicznych do 1.01.2025 roku;

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?