Zapytanie

Fałszywe informacje o produktach i usługach

Treść zapytania

Czy fałszywe informacje na temat moich produktów lub usług, rozpowszechniane przez konkurenta, mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń?


Odpowiedź

Tak, fałszywe informacje na temat Twoich produktów lub usług, rozpowszechniane przez konkurenta, mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń, zwłaszcza jeśli naruszają one przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji. W Polsce, ustawą regulującą kwestie nieuczciwej konkurencji jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

Oto kilka aspektów, które warto rozważyć w kontekście rozpowszechniania fałszywych informacji przez konkurenta:

Fałszywa Reklama:

Fałszywa reklama, która wprowadza w błąd co do cech, jakości lub innych istotnych elementów produktów lub usług, może być uznana za naruszenie przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Ochrona Wizerunku Firmy:

Fałszywe informacje, które szkodzą reputacji Twojej firmy, mogą naruszać prawo do ochrony wizerunku przedsiębiorstwa.

Rozpowszechnianie Nieprawdziwych Twierdzeń:

Jeśli konkurent rozpowszechnia nieprawdziwe twierdzenia dotyczące Twoich produktów lub usług, narusza przepisy dotyczące rzetelnego informowania konsumentów.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?