Zapytanie

Fałszywe opinie w internecie

Treść zapytania

Czy w Polsce można dochodzić roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji w przypadku fałszywych opinii lub komentarzy online, które szkodzą mojej firmie?


Odpowiedź

Tak, w Polsce istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji w przypadku fałszywych opinii lub komentarzy online, które szkodzą firmie. Przepisy prawa regulujące tę kwestię znajdują się m.in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.).

Oto kilka kluczowych aspektów związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku fałszywych opinii lub komentarzy online:

Naruszenie dobrego imienia:

Fałszywe opinie lub komentarze online, które szkalują lub wprowadzają w błąd co do reputacji firmy, mogą być uznane za naruszenie dobrego imienia przedsiębiorstwa.

Nieuczciwa konkurencja:

Publikowanie fałszywych informacji w celu szkodzenia konkurencji może stanowić nieuczciwą konkurencję zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedzialność za treści użytkowników:

Operatorzy platform internetowych, na których pojawiają się fałszywe opinie lub komentarze, mogą ponosić odpowiedzialność za te treści, jeśli zostaną poinformowani o ich szkodliwym charakterze i nie podejmą odpowiednich kroków.

Dowody:

Aby dochodzić roszczeń, ważne jest posiadanie dowodów potwierdzających szkodliwy wpływ fałszywych opinii lub komentarzy na firmę. Mogą to być np. analizy statystyk, świadectwa zanotowanego spadku sprzedaży czy inne dowody na naruszenie dobrego imienia.

Powództwo do sądu:

W przypadku naruszeń można skierować sprawę do sądu, domagając się zadośćuczynienia, zaniechania działań nieuczciwej konkurencji oraz ewentualnych kosztów sądowych.

Skarga do organu ochrony konkurencji:

Można także zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który może podjąć działania w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przy dochodzeniu roszczeń warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji, ochronie reputacji oraz prawie internetowym, aby uzyskać pomoc w opracowaniu strategii i wyborze odpowiednich środków prawnych. Ważne jest także, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać procedur postępowania sądowego czy administracyjnego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?