Zapytanie

Formalności po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Treść zapytania

Jakie czynności powinienem podjąć po przekształceniu mojej jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?


Odpowiedź

W wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności, należy przede wszystkim wykreślić wpis o jednoosobowej działalności gospodarczej z CEIDG. Nowej spółce z o.o. zostanie nadany nowy numer NIP oraz REGON. W związku z tym, konieczne będzie złożenie nowego zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularze NIP-8. Obowiązkiem spółki z o.o. jest prowadzenie pełnej księgowości – nie wystarczy już podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warto pamiętać także, że w zakresie ubezpieczeń społecznych jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący osobą fizyczną przekształcony przedsiębiorca będzie traktowany jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Warto rozważyć także powiadomienie swoich dotychczasowych kontrahentów o zmianie formy działalności, chociażby w celu umożliwienia im wystawiania faktur na właściwe dane. Należy również pamiętać, że jeżeli zmieniłeś firmę w sposób inny niż tylko przez dodanie formy prawnej, to zastosowanie znajdzie art. 5843 ksh:

W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Zatem jeżeli firmą przedsiębiorcy było np. „Firma Handlowo Usługowa Kowal Jan Kowalski”, a nowa firma przedsiębiorcy to: „F.H.U. Kowal sp. z o.o.”, to przez co najmniej rok od dnia przekształcenia spółka przekształcona ma obowiązek podawać obok nowej firmy również dawną firmę z dopiskiem „dawniej”, np. „F.H.U. Kowal sp. z o.o., dawniej: Firma Handlowo Usługowa Kowal Jan Kowalski”.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?