Zapytanie

Hierarchia roszczeń w upadłości

Treść zapytania

Czy w ramach postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele są traktowani jednakowo, czy istnieje jakaś hierarchia roszczeń?


Odpowiedź

W trakcie procesu postępowania upadłościowego zebrane fundusze są rozdzielane między wierzycieli, uwzględniając zabezpieczenia rzeczowe oraz konieczność pokrycia kosztów postępowania.

Środki uzyskane z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego są przeznaczane na spłatę wierzycieli zabezpieczonych oraz częściowo na koszty postępowania i inne należności.

Pozostała kwota jest następnie dzielona, przy zachowaniu ściśle określonego pierwszeństwa zaspokajania. Na pierwszym miejscu są koszty postępowania, takie jak wynagrodzenie syndyka i zatrudnionych przez niego osób, wydatki na korespondencję, ogłoszenia oraz podatki. Ponadto, spłacane są tzw. zobowiązania masy, które powstały po ogłoszeniu upadłości, takie jak czynsz najmu czy wynagrodzenia pracowników upadłego.

Po całkowitym zaspokojeniu kosztów postępowania, zobowiązań masy i części należności alimentacyjnych, następuje kolej na pozostałych wierzycieli. Ci są podzieleni na cztery kategorie i spłacani są po kolei. Jeśli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na pokrycie całej kategorii, wierzytelności wewnątrz kategorii są regulowane proporcjonalnie, a kolejne kategorie nie otrzymują spłaty.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?