Zapytanie

Kara za niedokonanie zmiany w KRS

Treść zapytania

Sąd rejestrowy wezwał mnie do złożenia zaległego sprawozdania finansowe do KRS w terminie 7 dni. Sprawozdanie jeszcze nie zostało zatwierdzone dlatego nie zdążyłem złożyć go w sądzie. Sąd skazał mnie na grzywnę w wysokości 9 tys. zł. Co powinienem zrobić?


Odpowiedź

Sąd rejestrowy w ramach postępowania przymuszającego w sytuacji gdy złożenie określonego dokumentu (np. sprawozdania finansowego) jest wymagane przez prawo, może wezwać przedsiębiorcę do złożenie takiego dokumentu w terminie 7 dni pod rygorem grzywny. Wynika to z art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1b ustawy o KRS.

Uchybienie terminowi wskazanemu przez Sąd, zgodnie z art. 24 ust. 1b ustawy o KRS w związku z art. 1052 kodeksu postępowania cywilnego skutkuje nałożeniem grzywny (zawsze, to obowiązek sądu).

Jednakże, zgodnie z art. 1052 zd. 3 kodeksu postępowania cywilnego

W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca pomimo nałożenia grzywny zrealizuje ciążący na nim obowiązek (np. złoży do repozytorium KRS sprawozdanie finansowe), zanim grzywna zostanie wyegzekwowana, grzywna ulegnie umorzeniu. Przedsiębiorca w takiej sytuacji będzie musiał poinformować Sąd, który następnie powinien odstąpić od egzekucji umorzonej grzywny.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?