Zapytanie

Konkurencja spółek

Treść zapytania

Czy mogę być wspólnikiem dwóch konkurencyjnych spółek?


Odpowiedź

Kodeks spółek handlowych nie nakłada na wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki, tak jak ma to miejsce w przypadku członków zarządu spółki. Każdy wspólnik może więc być wspólnikiem w innych spółkach, w tym również zajmujących się prowadzeniem działalności konkurencyjnej, a także prowadzić działalność konkurencyjną we własnym zakresie.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?