Zapytanie

Kwestionowanie reklamy porównawczej

Treść zapytania

Czy mogę zakwestionować reklamę porównawczą, która szkodzi reputacji mojej firmy?


Odpowiedź

Tak, możesz zakwestionować reklamę porównawczą, która szkodzi reputacji Twojej firmy. Reklama porównawcza jest dopuszczalna, ale musi spełniać określone warunki i zasady, aby uniknąć naruszenia przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji. W Polsce regulacje dotyczące reklamy porównawczej znajdują się m.in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę, jeśli chcesz zakwestionować reklamę porównawczą szkodzącą reputacji Twojej firmy:

Prawdziwość Informacji: Reklama porównawcza nie może zawierać fałszywych, wprowadzających w błąd informacji dotyczących Twojej firmy, produktów lub usług.

Porównywalność Produktów lub Usług: Porównanie musi dotyczyć porównywalnych produktów lub usług, co oznacza, że muszą one mieć zbliżone cechy i spełniać podobne potrzeby konsumentów.

Obiektywność i Prawdziwa Ocena: Reklama porównawcza powinna być obiektywna i oparta na prawdziwej ocenie. Nie może zawierać subiektywnych opinii lub manipulacyjnych technik.

Brak Zniekształceń Konkurencji: Reklama porównawcza nie może zniekształcać konkurencji, wprowadzać w błąd co do konkurencyjności produktów lub usług, ani szkodzić reputacji konkurencji w sposób nieuzasadniony.

Kontekst Porównania: Kontekst, w jakim porównanie jest przedstawiane, musi być rzetelny i nie może prowadzić do mylnego odczytu.

Zgoda od Organu Samoregulacji: W niektórych przypadkach, reklama porównawcza może wymagać zgody od organu samoregulacji reklamowej, takiego jak Rada Reklamy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?