Zapytanie

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, krok po kroku

Treść zapytania

Planuję zakończyć działalność i zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie kroki należy podjąć w tym celu?


Odpowiedź

Likwidacja spółki z o.o. przebiega według następujących kroków:

  1. Otwarcie likwidacji. Podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników o otwarciu likwidacji oraz o wyborze osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie likwidacji – likwidatora,
  2. Zgłoszenie otwarcia likwidacji. Otwarcie likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji. Zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 350 zł.
  3. Ogłoszenie o likwidacji. Po otwarciu likwidacji, likwidatorzy publikują ogłoszenie o likwidacji i wezwaniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Konieczne jest złożenie wniosku o publikację. Wniosek podlega opłacie uzależnionej od ilości znaków w ogłoszeniu, dlatego do wniosku należy załączyć płytę CD, w celu umożliwienia pracownikom przyjmującym zgłoszenie weryfikacji poprawności naliczonej opłaty od ogłoszenia.
  4. Bilans otwarcia likwidacji. Należy zamknąć i ponownie otworzyć księgi rachunkowe spółki, sporządzić sprawozdanie finansowe oraz bilans otwarcia likwidacji, który zatwierdza zgromadzenie wspólników.
  5. Czynności likwidacyjne. Likwidatorzy kończą bieżące interesy spółki, wypełniają zobowiązania, ściągają wierzytelności i upłynniają majątek. Po każdym roku obrotowym sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe są zatwierdzane przez zgromadzenie wspólników.
  6. Sprawozdanie likwidacyjne. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych, należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne, które odzwierciedla majątek pozostały do podziału między wspólników.
  7. Podział majątku. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych i najwcześniej 6 miesięcy po ogłoszeniu o likwidacji, wspólnicy dzielą majątek spółki między siebie (o ile taki pozostał).
  8. Wykreślenie z KRS. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy składają wniosek o wykreślenie spółki z KRS. Opłata wynosi 400 zł. Procedura kończy się wydaniem postanowienia przez sąd rejestrowy.

Czas likwidacji spółki z o.o. modelowo może zamknąć się w około 8-10 miesięcy. Proces ten może wydłużyć się szczególnie na etapie dokonywania czynności likwidacyjnych. Może bowiem okazać się, że likwidatorzy nie zdążą zakończyć bieżących interesów spółki w 6 miesięcy od ogłoszenia likwidacji.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?