Zapytanie

Możliwość przekształcenia JDG w spółkę

Treść zapytania

Czy możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.


Odpowiedź

Tak, jak najbardziej możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Procedury te reguluje Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy prawa.

Ogólnie rzecz biorąc, proces ten może obejmować następujące kroki:

  1. Opracowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami, głównie obejmującym projekt uchwały dotyczącej przekształcenia spółki, projekt umowy lub statutu spółki, wycenę składników majątku spółki podlegającej przekształceniu (szczególnie w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną) oraz sporządzenie sprawozdania finansowego w celach przekształcenia. Plan przekształcenia musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.
  2. Zgłoszenie planu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszelkie wnioski i dokumenty składa się do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.
  3. Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do oceny planu przekształcenia.
  4. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie organów spółki oraz zawarcie umowy spółki przekształconej. Te czynności mogą być zawarte w jednym akcie notarialnym.
  5. Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia spółki.
  6. Rejestracja przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  7. Złożenie wniosku NIP-8 do urzędu skarbowego

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. kosztuje dużo więcej, niż założenie spółki z o.o. od podstaw. Jest to minimum 4500 zł, nie licząc wpłaty na kapitał zakładowy. Kwota ta może wynosić jednak dużo więcej, zależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz planowanego kapitału zakładowego. Jednak poprzez przekształcenie spółka z o.o. kontynuuje działalność przedsiębiorcy, dzięki czemu nie musi od nowa zawierać umów, zdobywać zezwoleń, koncesji itd.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?