Zapytanie

Możliwość przekształcenia jdg

Treść zapytania

Prowadzę działalność jednoosobową, czy mogę przekształcić tę działalność w spółkę?


Odpowiedź

Nieraz zdarza się, że wraz z rozwojem działalności, zastanawiamy się nad jej optymalizacją, w tym poprzez zmianę prawnej formy prowadzenia działalności. Tego rodzaju przekształcenia są regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych, którego przepisy regulują także możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego. Przekształcenie JDG (przedsiębiorcy przekształcanego) w spółkę (spółkę przekształconą) jest oparte o tzw. zasadę kontynuacji, której wyraz daje art. 5842 § 1 ksh, zgodnie z którymi:

  • 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

W szczególności, spółka przekształcona będzie mogła korzystać z pozyskanych wcześniej koncesji czy zezwoleń, wykorzystywanych w ramach JDG. W przypadku przekształcenia nie ma zatem potrzeby zawierania nowych / aneksowania zawartych już umów.

Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę wiąże się z wieloma formalnościami, mającymi na celu przede wszystkim ochronę bezpieczeństwo obrotu. Przekształcenie przedsiębiorcy zostało szczegółowo uregulowane w art. 5841 – 58413 ksh. Co więcej, do przekształcenia przedsiębiorcy znajdą odpowiednie zastosowanie także niektóre przepisy regulujące przekształcenia spółek. Do najważniejszych czynności koniecznych do podjęcia przy przekształceniu należą m.in. przygotowanie projektu umowy spółki, sporządzenie planu przekształcenia i dokumentów księgowych, poddanie dokumentów badaniu przez biegłego rewidenta, złożenie stosownych wniosków w KRS. W praktyce koniecznym krokiem jest także poinformowanie kontrahentów o zmianie danych działalności. Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę wiąże się także z łącznymi kosztami w wysokości ok. 5000 zł – nie wliczając w to koszt ewentualnego doradztwa prawnego, bez którego proces przekształcenia może okazać się jednak znacznie uciążliwy, a nawet może wiązać się z ryzykiem ponownego poniesienia części kosztów, związku z niedopełnieniem wszystkich formalnych obowiązków.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?