Zapytanie

Nazwa firmy

Treść zapytania

Czy mogę w dowolny sposób nazwać moją firmę?


Odpowiedź

Przepisy prawa, przede wszystkim kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych, nakładają pewne ograniczenia co do wyboru firm.

W zakresie firm osób fizycznych należy wskazać na art. 454 kc, zgodnie z którym:

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Zatem w firmie każdej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą musi być zawarte jej imię i nazwisko. W zakresie firm osób prawnych, warto zwrócić uwagę na art. 455 § 3 kc, zgodnie z którym:

Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Ponadto, firma osoby prawnej zawiera oznaczenie właściwej jej formy prawnej, przy czym dopuszczalne jest posługiwanie się skróconą formą prawną, np. „sp. z o.o.” zamiast „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

W zakresie ogólnych zasad, należy wskazać na art. 433 § 1 – § 2 kc, zgodnie z którym:

  • 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
  • 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Zatem, w zakresie odpowiedniego doboru nazwy dla naszej działalności, zalecamy dokonanie następujących kroków:

Unikaj wprowadzania w błąd. Nazwa firmy nie powinna wprowadzać w błąd co do rodzaju działalności firmy ani nie powinna sugerować fałszywych związków z innymi firmami.

Zweryfikuj dostępność. Przed zarejestrowaniem nazwy upewnij się, że nie jest już używana przez inną firmę w danym obszarze działalności. Możesz sprawdzić dostępność nazwy w rejestrach – KRS oraz CEIDG.

Sprawdź zarejestrowane znaki towarowe. Upewnij się, że nazwa, którą wybierasz, nie narusza zarejestrowanych znaków towarowych innych firm.

Dostępność domeny internetowej. Jeśli planujesz posiadać stronę internetową, sprawdź, czy dostępna jest pasująca do nazwy domena.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?