Zapytanie

Ocena skutków przetwarzania danych

Treść zapytania

Czy moja firma musi przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA) i w jakich przypadkach?


Odpowiedź

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), firma powinna przeprowadzić Ocena Skutków Przetwarzania Danych Osobowych (DPIA) w przypadku, gdy planowane przetwarzanie danych osobowych prawdopodobnie będzie miało wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. W praktyce obejmuje to sytuacje, w których przetwarzanie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla prywatności jednostek.

Przykłady sytuacji, w których zaleca się przeprowadzenie DPIA, obejmują:

  • Przetwarzanie danych osobowych na masową skalę.
  • Profilowanie i analiza automatyczna decyzji – gdy używane są techniki automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.
  • Przetwarzanie danych o wysokim ryzyku – takie jak dane zdrowotne, dane dotyczące orientacji seksualnej czy dane związane z przestępczością.
  • Innowacyjne technologie – w przypadku stosowania nowych technologii, które mogą skutkować naruszeniem prywatności.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?