Zapytanie

Odmowa podpisu sprawozdania finansowego

Treść zapytania

Jestem członkiem dwuosobowego zarządu i nie chcę zatwierdzić sprawozdania finansowego przygotowanego przez prezesa spółki i księgowość, co powinienem zrobić?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości członek zarządu może odmówić podpisania sprawozdania finansowego. Odmowa podpisania sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia wskazującego dlaczego członek zarządu nie podpisał sprawozdania finansowego. Pisemne uzasadnienie dołącza się do sprawozdania finansowego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?