Zapytanie

Odpowiedzialność w spółce z ograniczoną odpowiedzialności w organizacji

Treść zapytania

Kto odpowiada za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 13 § 1 ksh za zobowiązania zaciągane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Podstawa prawna:

Art. 13  § 1 ksh:

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?