Zapytanie

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Treść zapytania

Jakie są zasady odstąpienia od umowy przez konsumenta i jakie są tego konsekwencje?


Odpowiedź

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta to istotne uprawnienie wynikające z przepisów prawa konsumenckiego. Oto ogólne zasady odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz związane z tym konsekwencje:

Termin odstąpienia:

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub zawarcia umowy świadczenia usługi.

Brak konieczności podawania przyczyny:

Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Forma oświadczenia o odstąpieniu:

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem środka komunikacji na odległość (np. e-mail). Niektóre umowy mogą jednak wymagać odstąpienia w określonej formie, więc warto sprawdzić warunki umowy.

Zachowanie towaru w stanie niezmienionym:

Konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot środków:

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot towaru przez konsumenta:

Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Koszty zwrotu towaru:

Koszty zwrotu towaru ponosi konsument, chyba że sprzedawca zgodził się ponieść te koszty lub nie poinformował konsumenta o obowiązku ponoszenia tych kosztów.

Zużycie wartości towaru:

Jeśli konsument użył towar w sposób wykraczający poza zwykłe korzystanie, sprzedawca może żądać zwrotu wartości, która wynika z takiego używania.

Odstąpienie od umowy a usługi świadczone natychmiastowo:

Jeśli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia, a następnie odstąpi od umowy, to w razie spełnienia świadczenia, konsument będzie zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej części ceny za wykonane już świadczenie.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?